СПИСАК ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА

1.Кемпјан Маризел – директор школе

2.Бућинац Вера – педагог

3.Оана Оморан – психолог

4.Стан Доринел – библиотекар

5.Лауш Жељко – секретар школе

6.Томић Јована – шеф рачуноводства

7.Бућкош Дејана – административни радник

8.Ивановић Синиша – домар

9.Ристић Ана – сервирка

10. Ковач Катица – спремачица

11. Буга Родика – спремачица

12. Блаж Ана – спремачица

13. Ђорђевић Драгана – спремачица

14. Петров Татјана – спремачица

15. Иванов Милена – спремачица

16. Лађа Марћела – спремачица

17. Дуц Олгица – спремачица

18. Гачић Љиљана – спремачица