ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Маризел Кемпјан директор
Бућинац Вера педагог
Оана Оморан психолог
Доринел Стан библиотекар
Жељко Лауш секретар
Јована Томић дипл.економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Дејана Пуља референт за правне, кадровске и административне послове
Дејан Никић мајстор
Југослав Палинкаш мајстор
Ана Ристић сервирка
Катица Ковач спремачица
Татјана Петров спремачица
Ана Блаж спремачица
Наташа Ристић спремачица
Јелка Миливојевић спремачица
Зорица Гојка спремачица
Дорина Иван спремачица
Персида Паун спремачица
Вирђинија Војин спремачица