ЗАПОСЛЕНИ У  ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2017-2018. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

Име и презиме наставника Предмет
Адриана Стојановић наставник енглеског језика
Данијела Барбу наставник историје
Ђорђе Ивашку наставник историје
Илуца Панчован наставник географије
Милена Ранисављев наставник енглеског језика
Сања Нистор Симовић наставник математике
Игор Лукач наставник информатике
Снежана Лончар наставник енглеског језика
Корнел Жујка вероучитељ
Бојан Стојков вероучитељ
Александра Мијалковић наставник српског као нематерњег
Александар Рељин наставник математике
Анишоара Басараба Перин наставник хемије
Биљана Петровић наставник музичке културе
Валеријана Илкић наставник енглеског језика
Весна Марјанов наставник српског језика
Виолета Керкез наставник хемије
Горан Марковић наставник музичке културе
Даниел Мунћан наставник биологије
Ерика Богданов наставник немачког језика
Жељко Жужа наставник физике
Жељко Миладиновић наставник математике
Корина Гиубалца наставник српског као нематерњег
Кристијан Цинцар наставник информатике
Ленуца Урзеску наставник румунког језика
Љиљана Степанов наставник српског језика
Маризел Кемпјан наставник физичког васпитања
Маргарета Кожокар наставник румунског са елементима националне културе
Марјан Миок наставник информатике и ТИО
Мира Стојковић наставник математике
Ненад Маринковић наставник физичког васпитања
Петру Тодор наставник ТИО
Светлана Милованов наставник географије
Слободан Трајковић наставник ликовне културе
Сорин Јанеш вероучитељ
Татјана Милетић наставник биологије
Флоренциу Јанеш вероучитељ
Свера Анета наставник француског језика
Дијана Жалба Агдишан наставник француског језика
   

 

УЧИТЕЉИ

 Име  и презиме 
Анишоара Тодор
Аурелија Крајете
Весна Мазманидис
Даница Киш
Елена Боу
Зоран Киш
Зорица Томић
Катарина Врцељ Жукевић
Марија Селеши
Мариора Гојка
Меланија Миок
Мила Писарић
Отилија Живковић
Ружица Вучковић
Себастијан Чортан
Сперанца Радуц