ШК. 2022/2023

 

НАСТАВНИЦИ

Адриана Стојановић                                     наставник енглеског језика

Александра Лазић                                         вероучитељ

Александра Мијалковић                            наставник српског као нематерњег

Анишоара Басараба Перин                       наставник хемије

Биљана Младеновић                                   наставник физичког васпитања

Биљана Петровић                                          наставник музичке културе

Валеријана Илкић                                         наставник енглеског језика

Весна Марјанов                                              наставник српског језика

Виолета Керкез                                              наставник хемије

Владислава Моника Радичевић             наставник енглеског језика

Горан Марковић                                             наставник музичке културе

Данијела Барбу                                              наставник историје

Дијана Жалба Агадишан                            наставник француског језика

Ђорђе Ивашку                                                 наставник историје

Жељко Миладиновић                                 наставник математике и физике

Ивана Опреа                                                    наставник физике

Игор Лукач                                                        наставник информатике

Илуца Панчован                                             наставник географије

Јонел Серман                                                  наставник физичког васпитања

Корина Гиубалца                                            наставник српског као нематерњег

Корнел Жујка                                                   вероучитељ

Ленуца Урзеску                                               наставник румунког језика

Љиљана Степанов                                         наставник српског језика

Маја Миладиновић                                      наставник математике

Маргарета Кожокар                                     наставник румунског са елементима националне културе

Марија Хошић                                                 наставник енглеског језика

Маринике Мозор                                          наставник енглеског језика

Марјан Миок                                                   наставник информатике и ТИО

Марко Мунџић                                               наставник математике

Михајел Вереш                                              наставник биологије

Ненад Маринковић                                      наставник физичког васпитања

Отилиа Исак                                                     наставник немачког језика

Петру Тодор                                                     наставник ТИО

Светлана Милованов                                   наставник географије

Слађана Гранић                                              наставник немачког језика

Слободан Трајковић                                     наставник ликовне културе

Снежана Лончар                                             наставник енглеског језика

Сорин Јанеш                                                     вероучитељ

Татјана Милетић                                            наставник биологије

Флоренциу Јанеш                                          вероучитељ

УЧИТЕЉИ

Ањишоара Тодор

Анкица Гламочлија

Аурелија Крајете

Даница Киш

Елена Боу

Зоран Киш

Јонел Буга

Катарина Врцељ-Жукевић

Марија Бисерчић

Марија Селеши

Мариоара Гојка

Меланија Миок

Мила Писарић

Отилија Живковић

Ружица Вучковић

Себастијан Чортан

Сперанца Радуц

ВАСПИТАЧИ

Аорика Журка

 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТИ

Бранислава Арашков Кљајин

Нинослава Радисављевић

Октавијан Тудоран

Војислав Стојаковић