Име и презиме: Јонел Буга

Телефон: 013/801-245

Eлектронска пошта: jonelbuga@gmail.com
Рођен 29.02.1960. године у Стражи, општина Вршац, где је и завршио основну школу. Гимназију и педагошку академију је завршио у Вршцу а Учитељски факултет у Београду 1988. године. У школи ради од 1989. године а као директор од 2001. године. Ожењен, отац двоје деце.