Вршилац дужности директора школе
Име и презиме: Маризел Кемпјан
Телефон: 013/801-245
Електронска пошта: marizelk81@yahoo.com
Кемпјан Маризел рођен је 21.06.1981.године у Вршцу. Основну школу завршио је у Локвама. Средњу Eкономско-трговинску школу завршио је у Алибунару, а Факултет спорта и физичког васпитања завршио на Универзитету у Темишвару у Румунији. Дозволу за рад наставника (лиценцу ) стекао је 27.04.2009. године. У школи ради од 2007. године. Отац је двоје малолетне деце.