СПИСАК ЧЛАНОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ШК. 2020/2021

НАСТАВНИЦИ

Адриана Стојановић наставник енглеског језика
Александра Мијалковић наставник српског као нематерњег
Анишоара Басараба Перин наставник хемије
Биљана Младеновић наставник физичког васпитања
Биљана Петровић наставник музичке културе
Валеријана Илкић наставник енглеског језика
Весна Марјанов наставник српског језика
Виолета Керкез наставник хемије
Владислава Моника Радичевић наставник енглеског језика
Горан Марковић наставник музичке културе
Даниел Мунћан наставник биологије
Данијела Барбу наставник историје
Дијана Жалба Агадишан наставник француског језика
Драган Врховац вероучитељ
Ђорђе Ивашку наставник историје
Емилија Кристина Мозор наставник енглеског језика
Жељко Миладиновић наставник математике и физике
Ивана Опреа наставник физике
Игор Лукач наставник информатике
Илуца Панчован наставник географије
Јонел Серман наставник физичког васпитања
Корина Гиубалца наставник српског као нематерњег
Корнел Жујка вероучитељ
Кристијан Цинцар наставник информатике
Ленуца Урзеску наставник румунког језика
Љиљана Степанов наставник српског језика
Маја Миладиновић наставник математике
Маргарета Кожокар наставник румунског са елементима националне културе
Марија Хошић наставник енглеског језика
Марјан Миок наставник информатике и ТИО
Мира Стојковић наставник математике
Ненад Маринковић наставник физичког васпитања
Отилиа Исак наставник немачког језика
Петру Тодор наставник ТИО
Светлана Милованов наставник географије
Слађана Гранић наставник немачког језика
Слободан Трајковић наставник ликовне културе
Снежана Лончар наставник енглеског језика
Сорин Јанеш вероучитељ
Татјана Милетић наставник биологије
Флоренциу Јанеш вероучитељ

УЧИТЕЉИ

Ањишоара Тодор
Анкица Гламочлија
Аурелија Крајете
Даница Киш
Елена Боу
Зоран Киш
Зорица Томић
Јонел Буга
Катарина Врцељ Жукевић
Марија Селеши
Мариоара Гојка
Меланија Миок
Мила Писарић
Отилија Живковић
Ружица Вучковић
Себастијан Чортан
Сперанца Радуц

ВАСПИТАЧИ
Аорика Журка

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Вера Бућинац
Оана Оморан
Доринел Стан