СПИСАК ЧЛАНОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

1. Бућинац Вера – педагог

2. Оморан Оана – психолог

3. Стан Доринел – библиотекар

4. Мазманидис Весна – наставник разредне наставе

5. Киш Зоран – наставник разредне наставе

6. Тодор Анишоара – наставник разредне наставе

7. Томић Зорица – наставник разредне наставе

8. Миок Меланија – наставник разредне наставе

9. Киш Даница – наставник разредне наставе

10. Писарић Мила – наставник разредне наставе

11. Крајете Аурелија – наставник разредне наставе

12. Чортан Себастијан – наставник разредне наставе

13. Селеши Марија – наставник разредне наставе

14. Тодоровић Мирјана – наставник разредне наставе

15. Радуц Сперанца – наставник разредне наставе

16. Гојка Мариора – наставник разредне наставе

17. Живковић Отилија – наставник разредне наставе

18. Врцељ Жукевић Катарина – наставник разредне наставе

19. Вучковић Ружица – наставник разредне наставе

20. Урошевић Радован – вероучитељ

21. Букован Моника – вероучитељ

22. Жујка Корнел – вероучитељ

23. Сорин Јанеш – вероучитељ

24. Јанеш Флоренциу – вероучитељ

25. Буга Симона – наставник енглеског језика

26. Ранисављев Милена – наставник енглеског језика

27. Илкић Валеријана – наставник енглеског језика

28. Лончар Снежана – наставник енглеског језика

29. Стојановић Адриана – наставник енглеског језика

30. Степанов Љиљана – наставник српског језика

31. Марјанов Весна – наставник српског језика

32. Мијалковић Александра – наставник српског језика као нематерњег

33. Гиубалца Корина – наставник српског језика као нематерњег

34. Мозор Маринике – наставник румунског језика

35. Урзеску Ленуца – наставник румунског и француског језика

36. Сфера Анета – наставник француског језика

37. Жалба Агдишан Дијана – наставник француског језика

38. Богданов Ерика – наставник немачког језика

39. Петровић Биљана – наставник музичке културе

40. Марковић Горан – наставник музичке културе

41. Ивашку Ђорђе – наставник историје

42. Тодоровић Живков Тијана – наставник историје

43. Жебељан Петар – наставник грађанског васпитања

44. Милованов Светлана – наставник географије

45. Панчован Илуца – наставник географије

46. Керкез Виолета – наставник хемије

47. Басараба Перин Анишоара – наставник хемије

48. Мунћан Данијел – наставник биологије

49. Милетић Татјана – наставник биологије

50. Леттерс Тамара – наставник биологије

51. Жужа Жељко – наставник физике

52. Миладиновић Жељко – наставник математике

53. Миладиновић Маја – наставник математике

54. Стојковић Мира – наставник математике

55. Миок Марјан – наставник информатике

56. Цинцар Кристијан – наставник информатике

57. Тодор Петру – наставник техничког образовања

58. Николић Горан – наставник техничког образовања

59. Маринковић Ненад – наставник физичког васпитања

60. Кемпјан Маризел – наставник физичког васпитања

61. Берлован Лућијан – наставник физичког васпитања

62. Трајковић Слободан – наставник ликовне културе

63. Владислав Драган – наставник техничког образовања

64. Вулетић Наталија – наставник биологије

65. Барбу Данијела – наставник историје