СПИСАК ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА
ШК. 2021/2022

I-1 Катарина Врцељ-Жукевић
I-2 Миок Меланиja
I-IIIp Тодор Анишоара
II-1 Киш Даница
II-2 Писарић Мила
II-IVр Чортан Себастиан
III-1 Селеши Марија
III-2 Вучковић Ружица
IV-1 Гламочлија Анкица
IV-2 Киш Зоран
I-IIIр Стража- Гојка Мариора
II-IVр Стража- Крајете Аурелија
I,II,III,IVр Месић- Боу Елена
I,IIр Јабланка- Живковић Отилија
I,II,IIIс Јабланка- Буга Јонел
I,IIр Сочица- Радуц Сперанца
V-1 Марко Мунџић
V-2 Лончар Снежана
V-3 Тодор Петру
VI-1 Ивашку Ђорђе
VI-2 Tрајковић Слободан
VI-3 Урзеску Ленуца
VII-1 Опреа Ивана
VII-2 Маринковић Ненад
VII-3 Панчован Илуца
VIII-1 Степанов Љиљана
VIII-2 Гранић Слађана
VIII-3 Миладиновић Жељко