I-1 Томић Зорица

I-1 Томић Зорица

I-2 Миок  Меланија

I-IIIp Тодор Анишоара

II-1 Киш Даница

II-2 Писарић Мила

III-1 Селеши Марија

III-2 Вучковић Ружица

IV-1 Мазманидис Весна

IV-2 Киш Зоран

IVр Крајете Аурелија

I- III Стража Гојка Мариора

II-IV- Стража Чортан Себастиан 

III-IVСочица Радуц Сперанца

II Јабланка Живковић Отилија

II – Месић Боу Елена

V-1 Милетић Татјана

V-2 Лончар Снежана

V-3 Тодор Петру

VI-1 Tрајковић Слободан

VI-2 Ивашку Ђорђе

VI-3 Урзеску Ленуца

VII-1 Маринковић Ненад

VII-2 Марјанов Весна

VII-3 Кемпјан Маризел

VIII-1 Милованов Светлана

VIII-2 Богданов Ерика

VIII-3 Панчован Илуца