ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

ШКОЛСКА 2015- 2016. ГОДИНА

1. I – 1 Гавриловић Маријана
2. I – 2 Тури Далибор
3. I- IIIр Попеску Лавин

4. II- 1 Мишић Данка
5. II- 2 Младеновски Драган
6. III – 1 Преда Весна
7. III – 2 Рајковић Јанко
8. IV – 1 Панчевац Катарина
9. IV – 2 Јованов Саша
10. II- IV р Грауре Јон
11. I,II,III, IVр Сочица Војин Вирџинија
12. I- IIIр Стража Гојка Петар
13. II-IV р Стража Гимбош Анета
14. IVс Јабланка Иванов Драгослав
15. II- IVр Јабланка Даља Јонел
16. V- 1 Зарић Олга
17 . V- 2 Николајевић Александар
18. V- 3 Божин Јонел
19. VI- 1 Вила Бранислав
20. VI- 2 Спасојевић Драгана
21. VI- 3 Совиљ Мирјана
22. VI- 4 Божин Сперанца Грацијела
23. VII- 1 Николић Татјана
24. VII- 2 Милићев Биљана
25. VII – 3 Деспот Дорин
26. VIII-1 Кецојевић Биљана
27. VIII-2 Вијатов Душица
28. VIII -3 Зака Наталија
29. VIII -4 Котрла Маријана
30. Представник родитеља деце са посебним потребама – Дајана Живановић