ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

ШКОЛСКА 2020- 2021. ГОДИНА
1. I – 1 Божанић Урош
2. I – 2 Тизменар Бранка
3. I- IIIр Перин Емануел
4. II- 1 Верона Јокић
5. II- 2
6. III – 1 Миладиновић Оливера
7. III – 2 Николић Драгана
8. IV – 1 Груловић Горан
9. IV – 2
10. II- IV р Чинч Еуђен
11. IIр Сочица- Вину Тодор
12. I- IIIр Стража- Николајевић Ливиус
13. II-IV р Стража- Цимерман Јонел
14. IIс Јабланка- Димитријевић Јелена
15. Iр Јабланка- Бораћ Татјана
16. I,II,IIIр Месић-Вулку Лариса
17. V- 1 Клиска Марина
18. V- 2
19. V- 3 Драгодан Ливиус
20. VI- 1 Гавриловић Маријана
21. VI- 2 Стојанов Ђурица
22. VI- 3 Албу Корина
23. VII- 1 Клепачек Татјана
24. VII- 2 Јовановић Вања
25. VII – 3 Пау Пасула
26. VIII-1
27. VIII-2 Мишковић Александра
28. VIII -3 Путник Антонела
29. Представник родитеља деце са посебним потребама – Георге Даниела