ПОШТОВАНИ !!!
У петак 01.09.2017. почиње нова школска година . Настава се одржава по следећем распореду : 
ПРЕ ПОДНЕ од 8:00
I и II разред на српском наставном језику
I и III разред на румунском наставном језику
V- VIII разред на српском наставном језику.
ПОСЛЕ ПОДНЕ од 13:30
III и IV разред на српском наставном језику
IV разред на румунском наставном језику
V-VIII разред на румунском наставном језику
СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ !!!