Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2018. године:

ПРЕ ПОДНЕ: I и II разред на српском наставном језику

I-III разред на румунском наставном језику

V-VIII разред на српском наставном језику

ПОСЛЕ ПОДНЕ: III и IV разред на српском и на румунском наставном језику

V -VIII разред на румунском наставном језику