У сарадњи са Учитељским факултетом студенти четврте године (18 студената), у оквиру предмета Школско право и администрација, 21. дeцембра посетили су нашу школу и том приликом их је педагог школе Вера Бућинац упознала са школским прописима и значајним документима школе.