Наша школа се прикружила пројекту система електронског дневника (есДневника) који се од почетка школске 2017/18. године користи у 60 основних и среднњих школа у земљи. Ми смо једна од 120 школа на територији Војводине које, од другог полугодишта, улазе у пројекат.
У Новом Саду је у субору, 13. јануара 2018. године, на Факултету техничких наука, за све координаторе школа из Војводине одржана обука. Обуци су присуствовале Оморан Оана и Вера Бућинац, координатори пројекта за нашу школу. Колегинице ће стечено знање пренети наставном кадру како би се што боље припремили за коришћење система есДневника, који доприноси осавремењивању вођења педагошке документације, уз примену ИКТ технике и технологије.