У суботу 10.02.2018. године у Вршцу је Савез учитеља Републике Србије у сарадњи са локалним Друштвом учитеља Вршца организовао XXXIV ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ као ,,Дан стручног усавршавања“ . Полазници су били у могућности да похађају један од више понуђених акредитованих једнодневних обука. Стручни скуп учитеља одржан је у ОШ “Олга Петров Радишић “ у Вршцу а похађало га је више од  120 учитеља Вршца и других места у јужном Банату. У суботу 10.02.2018. године у Вршцу је Савез учитеља Републике Србије у сарадњи са локалним Друштвом учитеља Вршца организовао XXXIV ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ као ,,Дан стручног усавршавања“ . Полазници су били у могућности да похађају један од више понуђених акредитованих једнодневних обука. Стручни скуп учитеља одржан је у ОШ “Олга Петров Радишић“ у Вршцу а похађало га је више од  120 учитеља Вршца и других места у јужном Банату. Теме које су учитељи изучавали биле су следеће:
1. Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских израза.
2. Интеграција, корелација и занимација
3. Интрактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише
4. Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно- образовног рада

Циљ је да се оваквим обукама ојачају компетенције учитеља у разним областима и омогући им се да разменом искуства унапређују свој рад. У оквиру ових сусрета издавачке куће су презентовале уџбенике за наредну школску годину тако да су учитељи могли да се информишу о њиховом садржају.