Учешће ученика наше школе у раду горанске радионице

У оквиру реализације Пројекта „Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“ и спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Покрет горана Србије у сарадњи са: Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управом за шуме, Покретом горана Вршац, Геронтолошким центром и Домом ученика средњих школа, oрганизовао је једнодневну горанску радионицу….

Опширније