ЗНАЧАЈ КРУЖЕЊА МАТЕРИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЖИВИ СВЕТ
Поводом Светског дана науке-10. новембар, стручно веће биологије, физике и хемије је организовало тематску недељу 13-16. новембра 2018. године. Тема је била – Значај кружења материје и енергије за живи свет. Организована је на часовима ученика осмих разреда. Тематску недељу су реализовали чланови већа:
Биологија
Татјана Милетић, Данијел Мунћан -Кружење материје и протицање енергије,коришћење интернета.
Хемија
Виолета Керкез-–Мерење количине алуминијума у лименкама различитих пића, кружење угљеника, кисеоника,фосфора. Час је урађен кроз огледе,цртање дијаграма и његова анализа.
Анишоара Басараба-корозија метала,огледи и реферати
Физика
Жељко Миладиновић- Обновљиви и необновљиви извори енергије
Константин Видаковић–Кружење енергије
1.Претварање механичке у електричну енергију
2.претварање електричне у светлосну енергију
3.Претварање потенцијалне енергије у кинетичку
На часовима је кроз занимљиве активности повезано градиво сва три предмета,а ученици су правили паное,радили огледе,читали занимљивости које су сами пронашли,причали о рециклажи, кружењу материје и енергије и њеном значају за живи свет.Часови су реализовани кроз разговор и активност ученика, тако да су часови успешно реализовани.