Највећа макета на Балкану „Свет око нас“ била је изложена у великој сали Културног центра  у Вршцу. Ђаци наше школе посетили су је у петак 23.11.2018.  Боривој Вујић , аутор макете, сместио је цео град у 44 квадратна метра. Стварао га је две деценије. Макета  има 5.000 ескпоната, од којих су сви умањени 87 пута.