Јасмина Филеп, координатор за наставнике Вршца учеснике пројекта ,,2000 Електронских учионица“ посетила је 11.12.2018. нашу школу. У разговору са Слађаном Гранић професорком немачког језика, педагогом школе Вером Бућинац и учитељем Киш Зораном размењена су искуства о реализацији пројекта ,,2000 Електронских учионица “.Састанку је присуствовала и учесница пројекта, учитељица Основне школе ,,Младост“ Александра Милићевић. Истакнуто је задовољство свих због досадашњег успешног тока пројекта и боље организације наставе. Координатор Јасмина Филеп је посетила часове професорке Слађане Гранић и учитеља Киш Зорана и истакла велико задовољство виђеним у примени електронских уџбеника на часу.