Реализација програма на тему „Основи безбедности деце“ ( Носиоц програма ПС Вршац ), намењена уценицима  IV и VI разреда одвија се и у нашој школи. Одржава се редовно сваког месеца. Обрађене су већ 3 теме:

I  тема „Безбедност деце у саобраћају“ 24.09.2018

II  тема „Шта ради полиција?

– Полицајац је заштитник деце.“ 15.10.2018.

III  тема „Полиција у служби грађана“ 19.11.2018.

Припадник ПС Вршац Миливоје Вуишак одржао је 06.12.2018. и предавање  ученицима првог разреда на тему ,,Шта ради полиција и заједно против насиља “.