У петак 25.01. 2019. учитељица III-1 Даница Киш реализовала је тематски дан посвећен животу и раду Светог Саве првог српског просветитеља. Реализована је интегративна настава па је тако дело и живот Светог Саве приказан на часовима српског језика, ликовне културе, математике, музичке културе, природе и друштва. Часовима је присуствовало и одељење III-2 тако да су се вршњаци кроз рад и игру још боље упознавали и размењивали идеје. Подршку у реализацији тематског дана учитељици Даници Киш пружила је учитељица III-2 Мила Писарић и учитељ приправник Војислав Милунов, а часовима је присуствовао и педагог школе Вера Бућинац. Све предвиђене активности су реализоване а деца су уживала у заједничком раду.