У организацији Савеза учитеља Републике Србије и локалног Друштва учитеља Вршца у Основној школи ,,Вук Караџић“ у Вршцу одржани су XXXV ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА као Дан стручног усавршавања учитеља. Стручни скуп учитеља похађало је више од 100 учитеља Вршца и других места у околини, а присуствовао је велики број учитеља и учитеља асистената наше школе. Полазници су били у могућности да похађају један од више понуђених акредитованих једнодневних обука.
Теме које су учитељи изучавали биле су следеће:

1. Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља
2. Пројектна настава у савременом технолошком окружењу
3. Употреба лутке у раду са децом
4. Интеграција, корелација и занимација

Циљ је да се оваквим обукама ојачају компетенције учитеља у разним областима и омогући им се да разменом искуства унапређују свој рад. У оквиру ових сусрета издавачке куће су презентовале уџбенике за наредну школску годину тако да су учитељи могли да се информишу о њиховом садржају, а учитељи Александра Милићевић, Јасмина Матић и Зоран Киш презентовали су електронске уџбенике које користе у свом раду.