Пробни завршни испит одржан је у петак 12. и суботу 13. априла 2019. године. Тестирање је организовано у циљу квалитетне припреме ученика осмог разреда, наставника и школе за завршни испит који ће бити спроведен у јуну ове године године. Тестове и смернице за рад припремио је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Првог дана ученици су радили тест из математике и попуњавали анонимни упитник, док су другог дана радили тест из матерњег језика (српског, односно румунског) и комбиновани тест са паузом од пола сата између тестова.
Завршни испит је обавезан за све ученике и предстваља званичан завршетак основног образовања, а успех са овог испита важан је и због уписа у жељену средњу школу. Циљ пробног тестирања је да ученици и наставници прођу процедуре које их очекују на завршном испиту, као и да на основу резултата могу да унапреде рад ка постизању бољих резултата на завршном испиту.