Тема семинара одржаног 02.03.2019. године у ОШ,,Јован Стерија Поповић“ била је развијање предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварање услова за реализацију предузетништва у Основној школи. Семинару је присуствовало 10 чланова наше школе : директор Јонел Буга, психолог Оана Оморан, секретар школе Жељко Лауш, наставници Константин Видаковић, Миок Марјан, Гранић Светлана и Петар Тодор, и учитељи Селеши Марија, Себастиан Чортан и Киш Зоран.
Након семинара осмишљен је и реализован пројекат,,Мале руке – велика дела“. На састанку тима за предузетништво израђен је пројекат који је реализовао учитељ Киш Зоран у одељењу I-1. Циљ пројекта био је оспособљавање ученика да открију својства материјала и да уоче различите могућности употребе материјала у свакодневном животу. Тема је била повезана са четири наставна предмета : Ликовна култура, свет око нас, математика и српски језик, а међупредметне компетенције чијем развоју пројекат доприноси су : Сарадња, комуникација, естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву и одговоран однос према околини.
Одељење је посетило грнчарску радионицу господина Веље Стојановића у Вршцу и упознало се са процесом производње у овој занатској радионици. Са ђацима се разговарало о материјалу – глини и могућностима његовог коришћења. Затим су и ђаци правили предмете од глине и украшавали већ готове посуде. Ученици су затим правили и писали позивнице за изложбу. На крају је у оквиру васкршњег вашара пројекат представљен родитељима и наставницима, а затим је директор отворио изложбу насталих дечијих радова. Тако је пројекат приведен крају.