У четвртак, 04. априла 2019. године, у организацији социјално-хуманитарног удружења параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ„, одржана је промоција Водича за родитеље особа са инвалидитетом „У круговима доброте“. Овом догађају присуствовали су представници чланова Ученичклог парламента, наставница Слађана Гранић, библиотекар Доринел Стан и педагог школе Вера Бућинац.

Водич на занимљив начин, у облику слковнице представља путоказ начина остваривања права особа са нивалидитетом. Током ове манифестације присутни су имали прилику да се упознају са свим акцијама и активностима које удружење „Параквад ВШ“ организују у циљу остваривања грађанских и људских права особа са инвалидитетом (неке од њих су: организован превоза од куће до школи, изграђено игралиште за особе са инвалидитетом, акција „сакупи хумани чеп“, спортско тераписјко јахање, достава на кућну адресу књига из библиотеке и сл.) као и да уживају у програму коју су припремили ученици и наставници ШОСО „Јелена Варјашки“.

Овај догађај је био прилика да искажемо нашу спремност међусобног уважавања и прихватања различитости.