У оквиру реализације Програма здравственог васпитања у сарадњи са Домом здравља Вршац, у школи су од 11.04.2019. до 17.04. 2019. организована предавања и радионице из области хигијене и здравственог васпитања. Предавања и радионице реализовала је патроножна сестра Наташа Туркан . Предавања су обухватала следеће теме :
– Хигијена и исхрана за ученике од I до III разреда .
– Пубертет за ученике IV разреда
– Пушење и ТБЦ за ученике V разреда
– Алкохолизам , насиље и злостављање за ученике VI разреда.
– Наркоманија за ученике VII разреда
– Репродуктивно здравље и сида за ученике VIII разреда