У петак, 25.октобра 2019. године успешно је приведен крају први пројекат ученика I2 одељења.Тема пројекта била је “Драга су ми и мила сва наша правила“. Радећи овај пројекат ученици су се боље упознали, лепо сарађивали у планираним активностима,упознали правила понашања у школи и одељењу,схватили важност утврђених правила за њих као и потребу да свакодневно подсећају себе и другаре на поштовање договорених правила.Последњој радионици присуствовали су и родитељи ученика.Радионица је протекла у пријатној и радној атмосфери.