У нашој школи је 5.11.2019. године одржан угледни час из српског језика и књижевности. Час је одржан у одељењу шестог разреда ( VI2), а активности за час је осмислила и водила професорка српског језика и књижевности, Весна Марјанов. Предмет часа био је роман Џека Лондона „Зов дивљине“. Рад на припреми реализације овог часа трајао је три недеље.
Ученици су били подељени у три групе. Свака група је имала истраживачке задатке на које је требало одговорити. Ученици у понашању ликова и анализи ситуација у којима се они налазе проналазе одговоре на задата питања и изводе закључке који о њима говоре.
Прва група је направила презентацију у Microsoft Power Point програму. На слајдовима су се, поред основних елемената овог романа, могле пронаћи и неке нове информације које су све заинтересовале. Ученици су сазнали право име Џека Лондона, открили су одакле је потекла инспирација за настанак овог дела, упознали су историјске околности у којима је настао овај роман.
Након излагања прве групе, уследила је презентација преостале две групе.
Служећи се мапама ума, ученици су на веома сликовит и оригиналан начин представили ликове људи и паса и њихову међусобну повезаност. На крају часу, у циљу повезивања и понављања реализованих садржаја, примењен је насумични точак, шаблон за креирање наставних активности које се налазе на образовном порталу worldwall.
Сваки ученик je приликом изласка могао да заврти точак кликом на понуђено дугме. Након тога ученику би се појавило питање на које треба да одговори, а које произилази из садржаја романа и усвојених књижевнотеоријских појмова. Ученици су кроз забаву још једном поновили и утврдили реализоване садржаје.
Захваљујући реализованим активностима, овај час је био другачији и занимљивији. Овакав час допринео је подстицању истраживачког и аналитичког приступа у тумачењу књижевног дела. Остварен је предвиђен циљ часа: развијање и неговање критичког мишљења код ученика.
Часу су присуствовали: Оана Оморан, психолог школе, Даница Киш, професор разредне наставе, Зоран Киш, професор разредне наставе, Љиљана Степанов, професор српског језика и књижевности, Нина Радисављевић, педагошки асистент и Војислав Стојаковић, педагошки асистент.