У нашој школи је 27.11.2019. године одржан угледни час из математике.  Час је одржан у одељењу седмог разреда (VII3), а активности за час је осмислио и водио професор математике, Жељко Миладиновић. Час је настао као потреба да се обнови досадашње пређено градиво из области степеновања на један другачији, занимљивији начин. Осим тога, овим угледним часом се демонстрира део могућности примене ИКТ-а и тарзија пузли у настави математике.

Ученици се распоређују по групама, а затим се одређују називи група коришћењем анимације са кружићима у којима су сакривени називи појединачних група. На табли се исписују називи група и игрица, где ће се сабирати освојени поени, а победник је она група која у свим играма освоји највише поена.

Ученици на интерактивној табли добијају одређене појмове које треба да реше и споје са одговарајућим решењем. Сваки тачан одговор доноси групи два бода.

Након тога ученици се такмиче у квизу који је реализован у програму Кахоот. За реализацију квиза је неопходна интернет веза. Ученици на интерактивној табли добијају одређена питања, а одговоре дају помоћу својих паметних андроид телефона. У неким питањима је неопходно избацити уљеза, док је нека неопходно прво решити, а затим на њих и одговорити. Циљ јесте да група што брже и тачније одговори на постављено питање које је временски ограничено. На крају квиза ће софтвер, анализом одговора сваке групе, прогласити победника.

Следећа игра су тарзија пузле. Асистент, односно ученица, даје групама одређене делове математичком проблема који оне треба да реше, односно да споје по одговарајућем редоследу тако да се добије троугао. Победник је група која прва тачно реши задати магични троугао.

Последња игра су асоцијације. На интерактивној табли се приказује асоцијација коју групе треба да реше. Отварање поља врше капитени група уз претходну консултацију са својим члановима групе.

У завршном делу часа је проглашена победничка екипа којој се уручује диплома математичара дана. Након тога се врши самоевалуација часа у коме ученици оцењују час оценама од 1 до 5 и лепе их на школској табли како би цео разред видео резултат оцењивања и однос према реализованом часу.

Циљ часа је да ученици умеју да израчунају степен датог броја и примене одговарајућа својства операција, као и расположиви софтвер по потреби. Ученици одређују бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; оперишу са степенима. Сва ова знања ученици развијају и усвајају на један нов, занимљив начин.

Часу су присуствовали педагог школе, Вера Бућинац, професор физике, Константин Видаковић и педагошки асистент, Октавијан Тудоран.

 

В.Марјанов