У циљу унапређења наставе и учења у нашој школи је пракса да се перманентно у току школске године организују предавања и разни облици угледних часова. Свакодневно се трудимо да наставу учинимо што занимљивијом и интересантнијом нашим ђацима. Нове методе и технике ће помоћи ученицима у савладавању градива и усвајању нових наставних садржаја. На седници Стручног већа разредне наставе 16.12.2019. одржан је вид хоризонталног учења. Професор српског језика Весна Марјанов представила је неколико модела коришћења портала Wordwall у настави. На порталу се налазе разне могућности креирања интерактивних садржаја који доприносе унапређењу наставе.