Годишња награда ,,Никола Брашован“ додељује се на централној свечаности поводом Дана Светог Саве као вид друштвеног признања најбољим просветним радницима на територији града Вршца .Ове године поносни смо што је награда додељена раднику наше школе професорки српског језика Весни Марјанов.
Професор српског језика, Весна Марјанов, рођена је 13.06.1978.године у Вршцу. Основну и средњу школу завршила је у родном граду. Своје школовање наставља на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек-српска књижевност и језик. Студије завршава 22.05.2003. године са просечном оценом 8,82. Као професор српског језика ради од 2002. године у Основној школи ,,Олга Петров Радишић“. Удата је и има сина.

У седамнаестогодишњој каријери наше колегинице посебно истичемо посвећеност деци, разумевање дечијег света и лакоћу којом она успешно комуницира са ђацима и подстиче их на стваралаштво. Весела и пријатна атмосфера за рад карактерише њене часове.Труди се да сваки њен час буде другачији, пропраћен иновативним методама и садржајима.
Ангажована је у свим културним активностима школе. Члан је великог броја тимова у школи (Тим за инклузивно образовање, Тим за израду летописа школе, Комисија за културну и јавну делатност школе, Тим за израду школског развојног програма, Тим за промоцију школе).
– Оснивач је Читалачког клуба у школи који успешно води већ три године.
– Оснивач је и руководилац рецитаторско-драмске секције.
– Активан је сарадник “Литерарних стаза“ и рецензент истих.
– Активан је сарадник Књижевног удружења „Тачка сусретања“.
– Рецензент је књиге наше суграђанке, Иване Лепојевић.
– Координатор је тима у пројекту „Школе за 21.век“ који спроводи British Council.
– Посебно истичемо до сада учешћа и освојена места на Републичком такмичењу из српског језика и књижевности, а велики број њених ученика постизао је изузетне резултате на општинским и окружним такмичењима из језика и књижевности, па Вам њихов списак достављамо у прилогу.
– Успех њених ученика на завршном испиту потврђује велики труд и посвећеност послу.
– Велики успех професорка је имала и у подучавању ђака у рецитовању. Њени ђаци учествовали су и успешно представљали нашу школу на покрајинској смотри рецитатора у Сечњу.
– Највећи успех постигла је 2013. године, када је њена ученица освојила II место на Републичком такмичењу у Тршићу.
Колегиница Весна посвећена је и раду са децом која раде по ИОП-у. Вешто, са пуно разумевања и тактичности, приступа раду са овом децом и свакодневно прилагођава задатке њиховим могућностима.
Сваког дана приметна је њена посвећеност раду са децом и раду у животу школе уопште. Пре две године започела је сарадњу са Издавачком кућом “Клет“. Евалуатор је уџбеника за пети разред.
Континуирано ради на свом усавршавању и активна је и у осталим облицима васпитно-образовног процеса; 2018. године постала је спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Своје идеје и иновативне приступе у настави радо размењује са колегама. Њени угледни часови пример су континуираног учења и активног учествовања у процесу примене нових средстава и метода у образовању.
Наша колегиница веома успешно сарађује и са родитељима . Својим стручним и људским саветима помогла је многим родитељима да у одрастању, васпитању и образовању своје деце пронађу пут који је за дете најлакши и најуспешнији. Никад не штеди своје време да родитељима пружи потребну подршку.
И поред свих обавеза, савестан је одељењски старешина и систематски се усавршава на разним семинарима и трибинама . Труди се да усавршава свој рад како би што боље пренела своја знања деци у савладавању предвиђених садржаја , што веома вешто чини.
Према колегама има изузетно коректан однос и спремна је да свима помогне у раду. Цени тимски рад и активно учествује у њему. Учествује у свим забавним и спортским дружењима колектива.
Због свега наведеног Наставничко веће школе сматрало је да је професор српског језика , Весна Марјанов, достојна да буде носилац овог значајног признања и предложило је општинском органу за кандидата .

Честитамо колегиници и желимо јој пуно успеха у даљем усавршавању и раду .