Д Р А Г И  У Ч Е Н И Ц И ! ! !
Учимо да учимо другачије!

Често чујемо од вас како скоро у свим областима живота користите савремену технологију – за дружење на друштвеним мрежама, размењујете информације преко порука и позива… а сада и учите уз помоћ информационо комуникационе технологије (лап топа, компјутера, телефона, таблета…)!
Наиме, због ванредне ситуације, наставу не реализујете више у школским клупама, већ учите код куће, онлајн.
Како?
*Свакодневно, почев од 08,00 часова, шест дана у недељи, на РТС Канал 2 и 3, биће емитовани часови, према распореду по разредима, за ученике коју наставу похађају на српском наставном језику. За ученике од првог до седмог разреда, емитоваће се по 3 часа дневно, а за ученике осмог разреда 4 часа дневно.
За ученике који наставу похађају на румунском наставном језику, часови се емитују на РТВ2, а на РТС Планета биће накнадно доступни и други дигитални садржаји и снимци часова.
Распоред часова је доступан на www.rasporednastave.gov.rs.
Поред предмета који се емитују и које пратите на ТВ, нормално, у датој ситуацији, ћете реализовати и наставу из осталих предмета.
*Изабрали сте, заједно са одељењским старешином, платформу за рад – односно „место“ где ћете учити: групе на различитим апликацијама (Viber, WhatsApp, Messenger…), путем мејла или коришћењем електронских учионица, EDMODO.
*Након што сте изабрали платформу за рад, на истој наставници и одељењски старешина вам шаљу градиво, задатке, вежбе. Домаћи задатак враћате, и самим тим успостављате комуникацију са наставницима уколико имате питања, или вам треба помоћ при решавању задатака или додатна објашњења.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
ПОХВАЉУЈЕ УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ, ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉЕ
ЗА САВЕСТАН И ОДГОВОРАН РАД,
ЗА ИСТРАЈНОСТ И ДОСЛЕДНОСТ!!!