У сарадњи са комуналним предузећем ,,Други октобар“, педагог школе Вера Бућинац, обезбедила је саднице цвећа којима је украшен простор школе. Садњу садница 10.06.2020 . обавиле су учитељица Даница Киш и теткица Јелка.