ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И ЂАЦИ !!!
Приближио нам се крај летњег распуста и почетак нове школске године .Овај почетак је свакако по много чему другачији и неуобичајен због пандемије вируса корона која још увек траје . Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid -19 усвојио је Стручна упутства за организацију и реализацију васпитно – образовног рада у школама и Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама на основу којих смо организовали рад и понашање у нашој установи у наредном периоду . Ево неколико информација о организацији рада у нашој школи .
1. На основу својих просторних могућности и на основу изјашњавања родитеља , а поштујући донета Стручна упутства , школа је прихватила основни модел наставе који подразумева да се у школи свакодневно организује непосредни васпитно образовни рад .Начин организације рада и распоред часова за појединачна одељења биће Вам достављен од стране Одељенских старешина .
2. Донет је Правилник о посебном програму васпитања и образовања у оваквим условима који је јединствен за целу територију Републике Србије . Према њему ће сви обрађивати исте садржаје у исто време у школи , а истовремено ће се ти садржаји обрађивати у снимљеним часовима који ће бити приказивани на 2. и 3. каналу РТС-а и на РТС Планети. Распореде одржавања часова за ваше одељење доставиће Вам одељенски старешина .Ученици који су били на настави у школи нису у обавези да тог дана гледају ТВ часове , а могу их погледати ако желе додатна објашњења или да се подсете обрађеног садржаја. Ученици који нису на настави у школи у обавези су да прате ТВ наставу и он-лајн активности које организују наставници школе.
3. Садржаји неких предмета и неки часови ће се обрађивати он-лајн и то на јединственој платформи за целу школу. Сва одељења ће користити за он-лајн наставу платформу гугл учионица. О начину функционисања он-лајн наставе и приступању на платформу детаљније ће Вас информисати одељенске старешине у наредним данима .
4. Вредновање и оцењивање постигнућа ученика вршиће се према Правилнику о оцењивању искључиво у школи за све ученике .
5. Имајући у виду посебан значај почетка школске године за ученике првог и петог разреда уз поштовање свих мера заштите организоваће се родитељски састанци 31.08.2020. за ова одељења , а о времену одржавања бићете упознати од стране школе или Одељенских старешина и учитеља.
6. ОБАВЕЗНО прочитајте и Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених , и са децом поразговарајте о значају стриктне примене свих мера . (Објављена су у посебном прилогу на сајту школе )
7. Наша жеља је , а према спроведеним анкетама знамо да је и Ваша жеља , да ђаци буду у школи и да се највећи део васпитно – образовног рада ту обави . Потрудићемо се заједнички да поштујемо све мере важне за безбедност свих нас и да обезбедимо што дужи и квалитетнији рад у школи. Молимо Вас да на почетку будете стрпљиви јер свакако да оваква организација рада то захтева од свих нас .
ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ !!!
ЗА КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ
Члан Тима за уређење сајта школе
Зоран Киш