O Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Настава у школској 2020/2021. години почиње
у уторак, 01. септембра 2020. године
по следећем распореду:
Прва смена:
од 8,00 часова
– први и други разред и група Б из одељења трећег разреда на српском наставном језику
– шести, седми и осми разред на румунском наставном језику и одељења I-IIIp и II-IVp
– група Б петог разреда на румунском наставном језику
Друга смена:
од 11,00 часова
– четврти разред и група А из трећег разреда на српском наставном језику
од 12,30 часова
– одељења од V – VIII разреда на српском наставном језику (цело одељење или група Б)
у среду 02. Септембра
од 8,00 часова – група А петог разреда на румунском наставном језику
од 12,30 часова – група А од V – VIII разреда на српском наставном језику