Кемпјан Маризел именован за вршиоца дужности директора школе

Решењем Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Михаља Њилаша, за вршиоца дужности директора Основне школе,,Олга Петров Радишић „ од 22.09.2020. до избора директора установе именован је Кемпјан Маризел, професор физичке културе. Кемпјан Маризел рођен је 21.06.1981.године у Вршцу. Основну школу завршио је у Локвама. Средњу Eкономско-трговинску школу завршио је…

Опширније

Промена у руководству школе

Решењем Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Михаља Њилаша, досадашњем директору школе Буга Јонелу, професору разредне наставе, престаје дужност директора Основне школе ,,Олга Петров Радишић“ закључно са 21.09.2020. годин. Решење је донето након што је претходно директор школе Буга Јонел поднео оставку из личних разлога , а која је…

Опширније

Одржан пријем првака и ученика петог разреда

Посебан дан за сваку школу је први школски дан не само зато што почиње нова школска година него што се у њој окупе и они који први пут постају ђаци. Ове школске године неуобичајено због пандемије која влада изостале су школске свечаности али је приређен пријем за родитеље и ученике првог и петог разреда уз…

Опширније