Решењем Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Михаља Њилаша, за вршиоца дужности директора Основне школе,,Олга Петров Радишић „ од 22.09.2020. до избора директора установе именован је Кемпјан Маризел, професор физичке културе.
Кемпјан Маризел рођен је 21.06.1981.године у Вршцу. Основну школу завршио је у Локвама. Средњу Eкономско-трговинску школу завршио је у Алибунару, а Факултет спорта и физичког васпитања завршио на Универзитету у Темишвару у Румунији. Дозволу за рад наставника (лиценцу ) стекао је 27.04.2009. године. У школи ради од 2007. године. Отац је двоје малолетне деце.
Новом вршиоцу дужности директора желимо пуно среће и успеха у управљању школом.