Већ готово два века под овим кровом се негује традиција образовања. У историји школства ова школа ће остати запамћена и као „прво основно школско здање на спрат“ изграђено током 1814. и 1815. године, за потребе школовања тада 405 немачке деце. Касније, у складу са потребама, образују се ученици млађих узраста, једно време је ту смештена Учитељска школа, средња економска, али за савременике она је позната као Основна школа „Олга Петров-Радишић“ која је основана 15.06.1955. године решењем Секретаријата за опште послове Општине Вршац. Настава се у школи изводи на српском и румунском наставном језику. Школа ради у две смене.
У овој школској години школа обележава 65 година рада. Школом руководи в.д. директор Маризел Кемпјан.
Данас школа има 419 ученика. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, ради 22 одељења, а у насељеним местима Стража, Месић, Јабланка и Сочица 3 комбинованих одељења од првог до четвртог разреда на румунском језику, 1 комбиновано одељење првог и другог разреда на српском језику и 2 некомбинованих одељења на румунском језику. У Стражи имамо и 1 одељење припремног предшколског програма на румунском језику.
Стручна заступљеност је врло висока, а професионално искуство велико, што чини добру претпоставку за успешну реализацију образовно-васпитних задатака школе.
Свој рад школа прати и вреднује кроз успех ученика у учењу, њиховом даљем напредовању на вишим нивоима школовања, а и резултатима у оквиру такмичења у организацији Министарства просвете и спорта РС, као и других организатора на различитим нивоима од локалних до међународних.
Оно што сада желимо и што је наша визија је да ова школа и даље буде сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце која ће одавде кренути даље, у свет одраслих.