Настава у другом полугодишту школске 2020/2021. години почиње
у понедељак, 18. јануара 2021. године
по следећем распореду:

П р в а   с м е н а:
од 8,00 часова
– први и други разред и група Б из IV2 и из оба одељења трећег разреда на српском наставном језику
– I-IIIp и II-IVp
– одељења од V – VIII разреда на румунском наставном језику (цело одељење или група Б)

Д р у г а   с м е н а:
од 11,00 часова
–  цело одељење IV1 и група А из IV2 и  из оба одељења трећег разреда на српском наставном језику
од 13,30 часова
– одељења од V – VIII разреда на српском наставном језику (цело одељење или група Б)