У оквиру образовних садржаја „32. Кроса РТС“-а, организована је активност Образовни круг/Сусретања у којој су учествовали ученици и наставници наше школе и ОШ „Вук Караџић“ из Кладова. У уторак, 14. јуна одржан је онлајн час сусретања са циљем учења матерњег/румунског језика кроз пројектне активности, вршњачко учење и директну комуникацију између ученика наше школе који ниставу похађају на румунском наставном језику и ученика из Кладова који изучвају предмет матерњи (румунски) језик са елементима националне културе. Наши ученици су, уз коришћење унапред припремљених power point презентаија, представили школу и песнике (М. Еминеску и Ђ. Кошбук) и рецитовали стихове знаменитих песника. Учествовали су ученици првог, трећег, четвртог, петог и седмог разреда са својим учитељима Себастијаном Чортаном, Ањишоаром Тодор, Ленуцом Урзску и Марјаном Миоком.
Приказан је и краћи филм о Вршцу, након чега је уследила презентација ученика из Кладова путем које су нас упознали са знаменитостима и историјом њиховог места.
Учесници су уживали у сусрерту и имали су могућност да стекну нова знања о средини у којој живе и образују се припадници истог народа, али и да допринесу неговању матерњег језика и упознавању куллтурне баштине народа коме припадају.