СПИСАК ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА

Маризел Кемпјан директор
Бућинац Вера педагог
Оана Оморан психолог
Доринел Стан библиотекар
Жељко Лауш секретар
Јована Томић дипл.економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Дејана Пуља референт за правне, кадровске и административне послове
Синиша Ивановић мајстор
Југослав Палинкаш мајстор
Ана Ристић сервирка
Катица Ковач чистачица
Татјана Петров чистачица
Ана Блаж чистачица
Наташа Ристић чистачица
Јелка Миливојевић чистачица
Родика Буга чистачица
Дорина Иван чистачица
Персида Паун чистачица
Вирђинија Војин чистачица