Петру Тодор ВД директор
Вера Бућинац педагог
Тијана Ђорђевић психолог
Доринел Стан библиотекар
Бојана Станојевић секретар
Јована Томић дипл.економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Дејана Пуља референт за правне, кадровске и административне послове
Југослав Палинкаш домар-мајстор
Марко Гудовић домар-мајстор
Ана Ристић сервирка
Ана Блаж спремачица
Елвис-Хари Јенешел спремачица
Дорина Иван спремачица
Зорица Гојка спремачица
Јелка Миливојевић спремачица
Катица Ковач спремачица
Наташа Станчуљ спремачица
Персида Паун спремачица
Сања Јоцић спремачица