ЛИЦЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ОШ“ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“ У ВРШЦУ
ПОДАЦИ
Име и презиме лица: Жељко Лауш
Телефон: 013/801-905 лок. 17
Адреса електронске поште: osolgapetrov3@gmail.com