Неизоставани елементи и ове Дечје недеље били су игра и дружење .Стало нам је да деца међу собом изграде добре односе засноване на узајамном поштовању и разумевању . Дечја недеља била је прилика да се јавно промовишу дечја права и активности којима се она бране и штите. Сви чланови колектива трудиће се целе године да заједно са ђацима развијају добру атмосферу и сарадничке односе на добробит целе наше мале школске заједнице.