ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!
Према Закону о основама  система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске 2018/2019. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године. Родитељи имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године.Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана,уз наставак похађања припремног предшколског програма.
Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину ће се обавити у периоду од 02.04.2018. до 31.05.2018. (у изузетним случајевима и до 31.08.2018. године). Иако је период од 02.04 – 10.04. резервисан за пролећни распуст школа ће бити отворена и секретар школе ће примати пријаве за упис.

***За упис потребно је прибавити следећа документа:***
* извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
*уверење да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (издаје предшколска установа коју је дете похађало)
*пријаву боравка становања
* лекарско уверење

Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета.
Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски педагог и психолози. На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И   ПУНО   УСПЕХА!