Национална платформа „Чувам те“

првa националнa платформa за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији

Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

Платформа садржи –

информативни материјал (информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора)

обуке за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања

На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава.

Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима, док ће ученици средњих школа самостално похађати обуке, ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.Позовивамо запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформи.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Поштовани, документ „Национална платформа“ можете преузети са овог линка:
Национална платформа – обавештење за сајт