Од понедељка 19.04.2021.године почиње настава и за више разреде. Српска и румунска смена за више разреде почињу преподне од 08.00 часова. У понедељак за српску смену почиње група А.
За ниже разреде настава почиње у 12.30 часова-14.45.часова, а за II групу почиње у 15.15 часова-17.05 часова.

Продужени боравак од понедељка ће радити од 08.00 часова до 12.30 часова.

Директор школе
Маризел Кемпјан