Дани отворених врата
у школској 2021/2022. години
(РОДИТЕЉИ/ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА НАСТАВЕ, ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ У ОДЕЉЕЊУ КОЈЕ ПОХАЂА ЊИХОВО ДЕТЕ)
Четвртак, 30. септембар
Уторак, 12. октобар
Среда, 17. новембар
Понедељак, 6. децембар
Петак, 21. јануар
Четвртак, 24. фебруар
Среда, 16. март
Уторак, 12. април
Понедељак, 23. мај