Oсновна школа „Олга Петров Радишић“, Вршац
Адреса: Вука Караџића 8, Вршац 26300
Контакт телефон: 013 801905
Сајт: www.olgapetrovradisic.edu.rs
E-mail : osolgapetrov@gmail.com
Име и презиме директора: Маризел Кемпјан
Основни профил: Oсновно образовање и васпитање општег типа