Циљ програма „Развој међупредметне компетенције – Одговоран однос према здрављу“ је оснаживање запослених у образовно васпитним установама за примену концепта којим се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности. У нашој школи, након обуке, организована је примена елемената овог програма у чијој су реализацији учествовали наставници разредне и предметне наставе.

У другом разреду на часовима Света око нас учитељица Даница Киш је, уз примену дигиталних уџбеника и активно учешће ученика, реализовала тему „Чувамо здравље“ која је омогућила проширивање знања о здравој исхрани, усвајање знања о начину и значају одржавања личне хигијене, развијање и неговање позитивних навика за очување здравља и одговорног односа према себи и окружењу.

Развоју одговорног односа према здрављу и очувању здравља допринеле су и успешно планиране и одржане активности у трећем и четвртом разреду. Учитељица Марија Селеши је у трећем разреду реализовала радионицу „ У облаку дуванског дима“, а учитељ Зоран Киш са ученицима четвртог разреда пројекат „Свашта смо научили да би здрави били“. У обе активности одабран је динамичан, интердисциплинарни приступ теми и обезбеђено је активно учешће ученика, а уважавање њиховог искуства пружало је и могућност указивања на добро и лоше понашање, као и промовисање правилног понашања. Продукти пројектних акктивности, ученички радови промовисани су путем изложбе и красе хол школе.

За ученике петог разреда наставнице грађанског васпитања и физичког и здравственог васпитања реализовале су теме из области здравствног васпитања чији су се садржаји часова преклапали, тако да су ученици имали прилику да уоче повезаност предмета и да буду подстакнути на развијање одговорног односа према здрављу и очувању здравља, као и разумевању значаја физичке активности.

Путем радионица „Како бити здрав“ на часовима грађанског васпитања наставница Весна Марјанов, као и на часу физичког и здравственог васпитања „Шта значи добро здравље“, који је одржала приправница Моника Селеши, остварена је повезаност са многим другим знањима ученика, почевши од наставних садржаја из биологије, где се ученици упознају са свим важним чиниоцима здраве животне средине, преко часова физичког васпитања на којима се ради на упознавању здраве исхране и препознавању важности физичких активности, спорта, па све до наставе грађанског васпитања, где се ученици уче да препознају и изразе своје потребе, права и одговорности.

Наставнице хемије и биологије, Виолета Керкез и Татјана Милетић, су у осмом разреду заједнички реализовале час „Тешки и токсични метали и утицај на здравље“ на коме су акценат ставиле на њихову штетност по здравље, док је наставница физике, Ивана Опреа, са ученицима истог разреда, за потребе планирања рада током наставне године у циљу унапређивања знања и развијања одговорног односа према здрављу, спровела иницијално истраживање путем Гугл упитника у циљу утврђивања искуства, ставова и знања ученика о зрачењу и правилној употреби мобилних телефона.