Савремен начин живота све већем броју родитеља намеће потребу за збрињавањем детета млађег школског узраста које након школе одлази кући и без надзора проводи време до повратка родитеља са посла.
Самосталан боравак код куће излаже дете многим опасностима , а страх и брига родитеља намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени рад након редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу решити наведенои проблеми.
Продужени боравак пружа деци и породици организован програм у циљу потпуног психофизичког развоја детета који се остварује кроз обавезне и слободне активности. Осим израде домаћих задатака и учења, ученици у продуженом боравку задовољавају и своје специфичне потребе. Ту се пре свега мисли на игру и заједничко дружење у циљу што боље социјализације ученика, али и превенције неприхватљивих облика понашања. Уз стручно вођење ученици развијају креативне способности у ликовној , музичкој и спортској области. Ученицима у продуженом боравку се омогућује слушање музике, гледање телевизије, играње разних друштвених игара, читање школске лектире, часописа као и могућност узимања куваног здравог оброка.
Циљеви рада у продуженом боравку су сигурност деце, здрава исхрана ученика, завршавање школских обавеза уз стручну помоћ учитеља у боравку, подстицање креативности, социјализација, релаксација и опуштање деце у школским условима.
Продужени боравак је необавезни облик васпитно – образовног рада. У нашој школи је ове школске године уписано 35 ђака I и II разреда. Са њима ради учитељица Марија Бисерчић која се свим садашњим и будућим ђацима обраћа речима : ,,Драга децо, дођите да се заједно у нашем боравку дружимо, радимо задатке, уживамо и учимо кроз игру.“
Текст и фотографије припремила учитељица у боравку Марија Бисерчић