У четвртак 09.12.2021. године у ОШ ,,Олга Петров Радишић “ одржано је предавање на тему ,,Читање са разумевањем и обука за примену испитивања брзине читања са разумевањем “. Предавање је одржао учитељ Зоран Киш, саветник -спољни сарадник Министарства просвете. Предавању је присуствовало 14 учитеља свих градских Основних школа, 1 учитељ из Основне школе у Павлишу и 1 педагошки асистент.
Циљ ове активности је истицање значаја важности читања са разумевањем у образовном процесу и обука наставника за спровођење поступка – мерење брзине читања са разумевањем и истицање значаја малих истраживачких активности у оквиру одељења или разреда за унапређење васпитно образовног рада.

Читање је важна и сложена активност која у васпитно образовном раду заузима најзначајније место. У великој мери рад и успех ученика зависи од успешно развијене способности читања са разумевањем. Подршка је овог пута пружена учитељима да представљеним поступком покушају да повећају мотивацију ученика за читање и обезбеде што већи успех у увежбавању ове вештине.