Дана 10.11.2022.год. у матичној школи одржан је Угледни час „Светлост и утицај на здравље “ у одељењу VIII-1, а припремиле су га и реализовале као вид корелације међу природним наукама, наставница биологије Татјана Милетић, наставница физике Ивана Опреа и наставница хемије Виолета Керкез.
Циљ часа је био да упозна ученике са основним својствима светлости и начинима простирања, зрачењем Сунца и утицајем ултраљубичастих зрака на људско здравље и мерама заштите и превенције у циљу очувања здравља, утицају светлости на састав супстанци и примена светлости.
Часу су присустовали директор школе Маризел Кемпјан, педагошки асистент Војислав Стојаковић и наставница енглеског језика Валериана Илкић.