У суботу, 13. маја 2023. у нашој школи одржана је непосредна обука семинара ,,Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе”. Водитељ обуке била је Александра Суботић , педагог, педагошки саветник. Семинар се састоји од двонедељног рада на радионици преко Moodle платформе након чега се реализовала непосредна обука у просторијама школе. Реализатор је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Општи циљ пројекта је унапређивање вредновања ученичких постигнућа путем дијагностичког оцењивања и јачања процеса самовредновања у школи. Обуци су присуствовали директор школе Маризел Кемпјан, педагог Вера Бућинац, 7 наставника школе и 4 учитеља.