Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања. Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ове школске године и у нашој школи организовано је полагање завршног испита и то 21, 22. и 23. jуна 2023. године.